J.A.M. Swiss Medical

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV COVID-19 TEST

Stort lager

Stora och små volymer

Snabb leverans

Leverans inom 10 arbetsdagar

CE- märkt / Iso-9001

J.A.M. Swiss Medical SA är auktoriserad återförsäljare i Sverige av Healgen samt Orient Gene IgG / IgM COVID-19 patientnära (PoC) antikroppstest (Healgen Scientific LLC / Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd). Validerat serologitest, bland annat i Uppsala. Hög träffsäkerhet som kan jämföras med laboratoriebaserade analyser. CE och EUA godkänt. Batchnumrerade och kvalitetskontrollerade. Leveranser sker till hela landet, från små till stora volymer (upp till miljoner), med leveranstid inom 10 arbetsdagar. Vi är direktpartner till tillverkaren och miljontals tester har redan sålts världen över, som nu möjliggör i särklass förmånliga och konkurrenskraftiga priser.

COVID-19 ANTIKROPPSTEST I 5 ENKLA STEG

Testkit för att påvisa antikroppar IgG/IgM

1

Stick i fingret 

2

Sug upp blod med pipetten

3

Droppa i blod  

4

Tillsätt 2 droppar buffertlösning. Vänta 2-15 minuter  

5

Läs av testet

COVID-19 IgG/IgM

Särskild utrustning

 • Behövs ej

Hållbarhet

 • 22 månader

Tid för att få fram resultatet

 • 10-15 minuter

Klinisk kvalitét

 • Hög träffsäkerhet, kan identifiera antikroppar vid inga / få symtom

Förvaring

 • Rumstemperatur

Procedur

 • Testet kan utföras var som helst, av utbildad hälso- & sjukvårdspersonal. Resultatet är lätt att utläsa.

Produktbeskrivning

Läs mer

CE Märkning

Läs mer

ISO 9001 Certifiering

Läs mer

Varför välja Orient gene/Healgen?

Testet är ett CE-godkänt, kvalitetssäkrat och patientnära snabbtest som levererar svar inom 15 minuter, utan avancerade laboratorieutrustning. Priset är konkurrenskraftigt, och stora volymer kan levereras inom 4–7 arbetsdagar. I linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer vill vi säkerställa spridningen av kvalitetssäkrade antikroppstester som kan påvisa genomgången Covid-19 infektion, till rätt personer och aktörer. På så sätt kan återgången till arbete påskyndas med mindre risker för smittspridning, och arbetsgivare kan ges bättre förutsättningar att planera sin verksamhet.

 • Enkel helhetslösning, ger svar inom 15 minuter, kräver ingen laboratorieutrustnin, vilket sparar tid.
 • Testet kan utföras med blod (stick i fingret/venprov), serum eller plasma.
 • Flera utvärderingsstudier (bl.a. från Uppsala) har gjorts som visar hög träffsäkerhet. Den Initiala studien visade en specificitet på 100%, och en av de senare visade även en sensitivitet på 100%.
 • CE-märkt och EUA-godkänt.
 • Små till stora volymer, med snabb leverans (10 dagar), batchnumrerade och kvalitetskontrollerade.

I den nationella strategin vill Folkhälsomyndigheten att Sverige ska bygga upp en god kapacitet för antikroppstestning. Myndigheten anser vidare att ett positivt antikroppstest för exempelvis personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp, kan ge större möjligheter för dem att umgås med familj och nära vänner. Men främsta fokus i strategin ligger för närvarande på att testa vårdpersonal och patienter, och även personal i annan samhällsviktig verksamhet. På så sätt kan också arbetsgivare få bättre förutsättningar för att planera sin verksamt.